Search Advanced Close

Aby znaleźć pliki do pobrania produktu wystarczy kliknąć w jedną z powyższych opcji, a następnie użyć wyszukiwarki aby znaleźć wszystkie dokumenty

 

Search Advanced Close

W Twojej kolekcji nie ma żadnych produktów.

Search Advanced Close

Magiczny Plac Zabaw w Zaczarowanym Pałacu w Kurozwękach

Spełniając marzenia gości na zaczarowanym placu zabaw przy Pałacu w Kurozwękach.

2021-05-26 12:32:00

Case Study Szczegóły

Integracyjny Zestaw UniPlay w Stylu Domku na Drzewie, Szwecja

Fantastyczny integracyjny plac zabaw w mieście Uppsala w Szwecji, z specjalnie zaprojektowanym urządzeniem UniPlay w stylu domku na drzewie.

2018-12-03 17:27:00

Case Study Szczegóły

Get more inspiration from other installations all around the world

Zobacz wszystkie studia przypadków
Search Advanced Close

Wymagania bezpieczeństwa dla placów zabaw

Kwestie bezpieczeństwa urządzeń dla placów zabaw reguluje norma EN 1176. Należy jej przestrzegać wraz z przepisami krajowymi i miejscowymi.

Osoby odpowiedzialne za kontrole bezpieczeństwa dla urządzeń do zabawy muszą dokładnie znać przepisy norm, aby zapewnić pełne badanie zgodności. Ta ulotka obejmuje najważniejsze obszary związane z normą EN 1176. W celu uzyskania pełnych i szczegółowych informacji zaleca się zapoznanie z publikacjami pełnego tekstu normy.

guide to european standard EN 1176

Instrukcja dotycząca norm europejskich EN 1176

guide to european standard EN 1176

Wytyczne dotyczące prowadzenia placów zabaw

Jak wdrożyć harmonogram kontroli i prac konserwacyjnych

Wszystkie urządzenia do zabawy zainstalowane na obszarach publicznych powinny podlegać kontrolom i konserwacji zgodnie z zaleceniami norm europejskich odnoszących się do rutynowych i operacyjnych kontroli i prac konserwacyjnych dla urządzeń placów zabaw: EN1176-7.

Gwarancje na produkty HAGS obowiązują tylko wtedy, gdy przestrzegane są postanowienia niniejszego dokumentu w zakresie kontroli i konserwacji.

Częstotliwość kontroli będzie różna w zależności od rodzaju urządzeń/ wykorzystywanych materiałów i innych czynników, np. intensywności użytkowania, poziomu wandalizmu, warunków klimatycznych, zanieczyszczenia powietrza i liczby urządzeń.

Poniższy dokument zawiera szczegółową listę kontrolną dla każdego rodzaju kontroli i urządzenia.

Inspection and maintenance checklists for playgrounds