POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

wyraża misję HAGS Poland

HAGS Poland specjalizuje się w produkcji i sprzedaży placów zabaw oraz obiektów sportowo-rekreacyjnych. Swoją działalność realizuje na najwyższym możliwym poziomie, z zachowaniem staranności i jakości wykonywanych wyrobów i usług. Chcąc zapewnić Klientowi pełną satysfakcję, a firmie pomyślny, ciągły rozwój, Najwyższe Kierownictwo zobowiązuje się do:

✓ Utrzymania ciągłego rozwoju i doskonalenia systemu jakości skierowanego na spełnienie wymagań Klientów, poprzez:

  • Inspirowanie twórców urządzeń, by przodować w nowatorskich pomysłach na zabawę i wypoczynek.
  • Ciągłe doskonalenie technik projektowania oraz prowadzenie rozwoju produktu w oparciu o potrzeby Klientów i wymagania dotyczące jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa.
  • Inspirowania architektów, by tworzyli fascynujące place zabaw i miejsca spotkań.
  • Inspirowania osób pracujących z dziećmi, by odkryli korzyści gwarantowane przez zabawę na powietrzu.
  • Inspirowania dzieci i młodzieży, by korzystali z całego spektrum swego potencjału.

✓ Utrzymania ciągłego rozwoju i doskonalenia systemu środowiskowego, skierowanego na minimalizację wpływu naszych procesów na środowisko, poprzez analizę tego, co dzieje się w tych procesach.

✓ Zmniejszania szkodliwego wpływu na środowisko, w tym zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń i poprawy środowiskowych efektów działalności, poprzez: minimalizację szkodliwych dla środowiska substancji stosowanych w naszych procesach jak i przez naszych dostawców, produkcję elementów z drewna pozyskanego od dostawców z certyfikatem FSC oraz stosowanie bezpiecznych środowiskowo technologii.

✓ Spełnienia wymagań prawnych, dotyczących zgodności i innych wymagań stron zainteresowanych, co do których firma HAGS Poland jest zobowiązana.

✓ Podnoszenia świadomości w zakresie jakości, ochrony środowiska i bezpieczeństwa pracy naszych pracowników poprzez ciągłe doskonalenie zintegrowanego systemu zarządzania.

✓ Utrzymania ciągłego rozwoju i doskonalenia systemu BHP poprzez systematyczna ocenę zagrożeń, ograniczanie ryzyka i eliminowanie zagrożeń związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również oceny aspektów środowiskowych występujących w zakładzie, a także rewizji wyznaczonych celów.

✓ Zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w celu zapobiegania związanym z pracą urazom i dolegliwościom zdrowotnym, poprzez stałe kontrolowanie skuteczności stosowanych środków profilaktycznych, a tym samym skutecznej ochrony pracowników i zapobiegania wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.

✓ Do konsultacji i współudziału pracowników, reprezentowanych przez Radę pracowników, wszędzie tam, gdzie to zasadne.

Wszystkie działania HAGS Poland realizowane w ramach Zintegrowanej Polityki Jakości, Środowiska i BHP zmierzają do budowania wiarygodności organizacji oraz utrzymania zaufania Klientów.

Najwyższe Kierownictwo HAGS Poland zapewnia, że wszyscy pracownicy będą doskonalić i rozwijać wdrożony przez firmę Zintegrowany System Zarządzania.

 

Paweł Karlak                                                                        

Dyrektor Operacyjny EMEA

 

>> POBIERZ POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA (PDF)