Zintegrowana Polityka wyraża misję HAGS Poland

HAGS Poland specjalizuje się w produkcji i sprzedaży placów zabaw oraz obiektów sportowo -rekreacyjnych. Swoją działalność realizuje na najwyższym możliwym poziomie, z zachowaniem staranności i jakości wykonywanych wyrobów i usług. Chcąc zapewnić Klientowi pełną satysfakcję, a firmie pomyślną, ciągłą ewolucję zobowiązuje się do:

  • Utrzymania systemu jakości skierowanego na ciągły rozwój i doskonalenie, wychodząc naprzeciw potrzebom Klientów poprzez:
  • Inspirowanie twórców urządzeń, by przodować w nowatorskich pomysłach na zabawę
    i wypoczynek.
  • Inspirowania architektów, by tworzyli fascynujące place zabaw i miejsca spotkań.
  • Inspirowania osób pracujących z dziećmi, by odkryli korzyści gwarantowane przez zabawę na powietrzu.
  • Inspirowania dzieci i młodzieży, by korzystali z całego spektrum swego potencjału.
  • Utrzymania systemu środowiskowego skierowanego na minimalizację wpływu naszych procesów na środowisko poprzez analizę tego co dzieje się na wszystkich ich etapach – od projektu, produkcji, transportu, użytkowania, aż do recyklingu. Naszym celem jest minimalizacja szkodliwych dla środowiska substancji stosowanych w naszych procesach jak i przez naszych dostawców.
  • Spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań stron zainteresowanych, co do których firma HAGS Poland się zadeklarowała.
  • Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności pracowników poprzez system szkoleń oraz rozwijanie w nich poczucia odpowiedzialności za jakość wytwarzanych wyrobów.

Wszystkie działania HAGS Poland realizowane w ramach Zintegrowanej Polityki Jakości
i Środowiska
zmierzają do budowania wiarygodności organizacji oraz utrzymania zaufania Klientów.

Kierownictwo HAGS Poland zapewnia, że wszyscy pracownicy będą doskonalić i rozwijać wdrożony przez firmę Zintegrowany System Zarządzania.