KOMUNIKACJA ZEWNĘTRZNA HAGS W SPRAWIE COVID-19

Sercem jesteśmy z wszystkimi członkami Waszej organizacji i wszystkimi ludźmi na świecie dotkniętymi koronawirusem. Globalne rozprzestrzenianie się koronawirusa (COVID-19) przyniosło poważne utrudnienia w zakresie podróży, życia osobistego i działalności gospodarczej.

Podobnie jak Państwo, HAGS monitoruje rozwój sytuacji od początku epidemii, uwzględniając potencjalny wpływ na Państwa, naszych klientów, dostawców, pracowników i operacje biznesowe.

Od lutego znacznie uważniej niż zwykle monitorujemy nieobecność personelu i jej przyczyny. Dzięki temu jesteśmy w stanie bezzwłocznie zająć się wszelkimi problemami potencjalnie związanymi z koronawirusem.

Nasze współpraca z Państwem ma dla nas najwyższe znaczenie. Wiemy, że na nas liczycie i bardzo poważnie traktujemy swój obowiązek terminowego i pełnego dostarczania produktów najwyższej jakości. W tym duchu będziemy przekazywać informacje o naszej działalności jak zwykle.

Nasza ocena

Zespół ds. utrzymania ciągłości działań HAGS odpowiada za planowanie łagodzenia skutków wystąpienia istotnego incydentu. Jego członkowie uwzględnili możliwy wpływ koronawirusa na klientów, dostawców i pracowników.

Klienci

Przewidzieliśmy możliwe zakłócenia spotkań z klientami w wyniku koronawirusa. Posiadamy odpowiednią technologię do prowadzenia wideokonferencji (np. Microsoft Teams) oraz systemy telekonferencji, które pozwolą zmniejszyć wpływ braku możliwości podróży. Możemy zaoferować Państwu dowolne wsparcie technologiczne (np. konfigurację rozmów wideo na potrzeby spotkań dotyczących importu). Proszę nas o tym powiadomić, a my z przyjemnością zapewnimy wszelką możliwą pomoc.

Czynności produkcyjne i łańcuch dostaw

W swoich zakładach produkcyjnych nie doświadczyliśmy jakichkolwiek istotnych opóźnień terminów realizacji. Nie doświadczyliśmy również istotnych zakłóceń w swoim łańcuchu dostaw i jesteśmy w częstym kontakcie z dostawcami.

Pracownicy

Nasz personel biurowy i nieprodukcyjny przestrzega wytycznych liderów BHP i w miarę możliwości pracuje zdalnie, korzystając z pełnych możliwości kontaktu za pośrednictwem komputera, telefonu i wideokonferencji. W swoich zakładach przestrzegamy najlepszych dostępnych wytycznych w sprawie izolacji społecznej i higieny w miejscu pracy.

Jeżeli w wyniku pandemii konieczna będzie izolacja w domu, zachowamy zdolność dużych odcinków naszego przedsiębiorstwa, w tym działu sprzedaży, projektowego i obsługi kontraktów do pracy zdalnej.

Sprawdziliśmy posiadaną technologię oraz infrastrukturę (każdy dostęp do naszych informacji z zewnątrz używa szyfrowanego rozwiązania VPN) i z zadowoleniem stwierdzamy, że pozwala to zespołom pracować bez lub minimalną ilością zakłóceń.

Nasze obiekty

Wewnętrznie przestrzegamy wszelkich wytycznych dotyczących środków profilaktycznych, ograniczając wstęp na teren naszego zakładu wszelkich gości, którzy nie są niezbędni i zapewniając bezpieczeństwo naszego personelu. Zwiększyliśmy poziom usług dezynfekcji i sprzątania realizowanych przez zatrudnione firmy sprzątające we wszystkich naszych obiektach.

Podsumowanie

Na chwilę obecną sytuacja nie ma wpływu na nasze działania. Nieustannie monitorujemy wpływ wybuchu epidemii koronawirusa na wszystkich naszych klientów, pracowników, obiekty i usługi oraz podejmujemy odpowiednie czynności biorąc pod uwagę wszystkie aspekty w tej dynamicznie zmieniającej się sytuacji.

Wierzymy, że nasze planowanie ciągłości działań zapewnia ogromne ograniczenie wspomnianych zagrożeń, a konkretniej ich wpływu na naszą branżę i naszą organizację.

Mówiąc te słowa, nie popadamy w samozadowolenie. Przeprowadziliśmy testy kluczowych systemów, wydaliśmy instrukcje dotyczące pracy zdalnej, monitorujemy dobrostan zespołu i nieustannie sprawdzamy porady specjalistów rządowych i przedstawicieli służby zdrowia, by zapewnić ograniczanie zagrożeń wynikających z koronawirusa.

Nasza praca polega na realizacji Państwa potrzeb, aby z całkowitą pewnością mogli Państwo świadczyć usługi na rzecz swoich społeczności. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt w celu omówienia Państwa sytuacji.

 

Mark Hoskins
Dyrektor zarządzający EMEA

X

Masz jakieś pytania?

Nasz przyjazny zespół ekspertów jest tu dla Ciebie!

Skontaktuj się z nami, a my wkrótce się do Ciebie odezwiemy.